See you in 2022!

Huisregels

Huisregels

Algemeen
Het meenemen van drank, drugs, wapens, e.d. is verboden.

Glaswerk & Blik
Op het festivalterrein wordt alles uitgeschonken in plastic bekers. Glaswerk en blik mag onder geen voorwaarde het terrein op.

Wapens
Slag/steek- of vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.

Drank
Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.

Aanwijzingen
Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht de aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging en andere betrokkenen bij het evenement.

EHBO / Beveiliging / Personeel
Op het evenemententerrein is er een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor medische zorg. (zie plattegrond) Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwelwordingen en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of EHBO medewerkers.

Toiletten
Tijdens het evenement zijn er voldoende toiletten aanwezig in de speciaal ingerichte toiletgroepen (zie plattegrond). Het is verboden om wild te plassen.

Eigendommen
Het is niet toegestaan om eigendommen van de organisatie en/of derden mee te nemen buiten het terrein. Indien dit wel gebeurd, beschouwen wij dit als diefstal en schakelen wij de politie in. Bij beschadiging van onze eigendommen en/of eigendommen van derden op het festivalterrein ben je aansprakelijk voor de herstelkosten.

Handel
Het gebruiken, verhandelen en/of bij zich hebben van verdovende of geestverruimende middelen is ten strengste verboden. Indien u deze regel overtreedt wordt u overgedragen aan de politie.

Gooien van projectielen en/of drank
Het is niet toegestaan om dranken of andere goederen te gooien naar andere bezoekers, personeel of artiesten. Bij overtreding wordt de toegang tot het evenement ontzegd.

Weer / Verkeer / Parkeren / Fietsenstalling
City of Dance Festival zal in principe onder alle weersomstandigheden doorgaan. Er zijn diverse parkeergelegenheden rondom het festivalterrein. Voor personen op de fiets of scooter zijn er fietsenstallingen aanwezig rondom het festivalterrein (zie plattegrond).

Aansprakelijkheid
Tijdens het evenement bent je zelf aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel (lichamelijk) letsel. De organisatie is niet aansprakelijk bij enige vorm van schade aan personen, eigendommen en of goederen

Medicijngebruik
Het is toegestaan medicijnen mee te nemen naar City of Dance Festival mits ze in de originele verpakking zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter.

Foto / Video
Alle foto- en videobeelden, gemaakt door de organisatie op het festivalterrein zijn en blijven eigendom van de organisatie en kunnen voor de promotionele doeleinden ter allen tijde worden gebruikt.

Fouillering/visitatie
Het is mogelijk dat u bij het betreden van het evenemententerrein wordt onderworpen aan een privaatrechtelijke veiligheidsfouillering. Bij het betreden van het evenemententerrein stemt u in met een privaatrechtelijke veiligheidsfouillering.

Tassen
Tassen en overige meegebrachte goederen mogen niet onbeheerd achtergelaten worden. Wij adviseren u zo min mogelijk tassen en overige meegebrachte goederen mee te nemen naar het evenemententerrein. Indien u uw tas of overige goederen niet meer aantreft op de door u achtergelaten locatie kunt u zich melden bij de uitgang.

Ontzegging evenement
De organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de organisatie een bezoeker een kledingstuk, teksten of voetbal uitingen, tekens (mee) draagt welke naar het oordeel van de organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere bezoekers en voor ontkleding tijdens het evenement (waaronder – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).

Overige informatie

Iedereen die zich niet aan bovenstaande regels houdt, kan de toegang tot het evenement geweigerd worden of worden ontzegd, dan wel aan de politie worden overgedragen. Van iedere bezoeker wordt geacht dat hij/zij zichzelf op de hoogte stelt van de voorwaarden welke op hen van toepassing zijn.

In alle overige gevallen die niet in dit reglement zijn opgenomen is de beslissing van de organisator leidend.